Home PageWhat's NewLibrary of Jewish ThoughtConferencesSeminars and SymposiaE-CoursesE-lecturesInternet ResourcesColette Sirat WritingsFellowsDepartment of Jewish ThoughtStipendia מלגותContact UsBEN-GURION UNIVERSITY

Sound Recorded Lectures

הרצאות מוקלטות

"Jewish Thought and Jewish Belief" Conference

כנס בינלאומי "מחשבת ישראל ואמונת ישראל"

לשמיעה לחץ על הקישור בשם ההרצאה

 להורדה לחץ על הקישור עם הלחצן הימני של העכבר ואז בחר "שמירה יעד בשם"

מושב פתיחה:
משה הלברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים
בין מדעי היהדות ודת ישראל

מושב שני: מקרא
ברוך שוורץ, האוניברסיטה העברית בירושלים
"מתן תורה": תרומת חקר המקרא להבנת המושג בעבר ובהווה

טובה גנזל, אוניברסיטת בר-אילן
"חושך שפתיו משכיל" (משלי י, יט) - האמנם?

יעקב קוגל-כדורי, אוניברסיטת בר-אילן
ביקורת המקרא ו'עולם התורה'- הילכו שניהם יחדיו?
 
מושב שלישי: חז"ל והלכה
דוד רוזנטל, האוניברסיטה העברית בירושלים
גרסאות משובשות וטרמינולגיה שגויה שחדרו לספרי ההלכה

שמחה עמנואל, האוניברסיטה העברית בירושלים
חידושים פסוידו-מדעיים במאה השלוש עשרה והשפעתם על פסיקת ההלכה של בעלי התוספות

דוד שטרן, אוניברסיטת פנסילבניה
חקר ספרות חז"ל וזהות יהודית: מבט אמריקאי (א)
 
מושב רביעי: הפילוסופיה של ימי הביניים
אסתי אייזנמן, האוניברסיטה הפתוחה
מגבלות השכל: בין רציונאליזם לא-רציונאליזם

חנה כשר, אוניברסיטת בר-אילן
"הפילוסופים מעולם לא האמינו דבר" (ר' יצחק עראמה)- בין פילוסופיה לכפירה בהגות ימי הביניים

חיים קרייסל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בין דת למדע- האנציקלופדיות העבריות בימי הביניים
 
מושב חמישי: מחשבת ישראל בחינוך ישראל
רב-שיח בהשתתפות:
הרב משה ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון באלון שבות
עדינה בר שלום, מנהלת המכללה החרדית בירושלים
רות קלדרון, מנהלת מכללת עלמא בתל-אביב
ירמי סטוויסקי, מנהל התיכון ע"ש הימלפרב בירושלים

מושב שישי: תורות הסוד
יובל הררי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בין כישוף לקבלה מעשית - הרהורים ראשונים

עודד ישראלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
למי גנוז "אור הגנוז"? - המיתוס ומקומו בעולמם של מקובלים

דוד צרי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הגות ומחקר אקדמי ככלי בעבודת ה' - תורת הרב שג"ר והשפעתה
 
מושב שביעי: הגות מודרנית
עינת רמון, מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים
ביקורת המקרא וסמכות התורה- המתח היצירתי בכתביהם של מרדכי קפלן, מקס קדושין, אברהם יהושע השל ויוחנן מופס

יהוידע עמיר, היברו יוניון קולג', ירושלים
בין מחקר, הגות וספרות קודש - משנתו של רבי נחנמן קרוכמל

זאב גריס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ציונות, לאומיות ודת בכתבי "רב צעיר" (חיים טשרנוביץ)
 
מושב שמיני: זרמים עכשוויים
חוה תירוש-סמואלסון, אוניברסיטת מדינת אריזונה, ארה"ב
סביבתיות יהודית: לגשר בין מחקר, אמונה ואקטיביזם (א)

אשר כהן, אוניברסיטת בר-אילן
האם קדושת הממלכתיות נסדקת? תהליכים ומגמות בציונות הדתית

בעז הוס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
התיאולוגיות של חקר המיסטיקה היהודית

מושב תשיעי: מחשבת ישראל ואמונת ישראל (המושב יתנהל באנגלית)
מרק שפירא, אוניברסיטת סקרנטון, ארה"ב
סוגיות בעיקרי האמונה בספרות אורתודוכסית  אשר ראתה אור לאחרונה (א)

דוד שץ, ישיבה יוניברסיטי, ניו-יורק
הפנים המשתנות של "תורה ומדע" (א)

מנחם קלנר, אוניברסיטת חיפה ומרכז שלם
מידה כנגד מידה: איך הרמב"ם קרא את חז"ל ואיך רבנים קוראים את הרמב"ם (א)