Home PageWhat's NewLibrary of Jewish ThoughtConferencesSeminars and SymposiaE-CoursesE-lecturesInternet ResourcesColette Sirat WritingsFellowsDepartment of Jewish ThoughtStipendia מלגותContact UsBEN-GURION UNIVERSITY

 

Video Lectures

הרצאות מצולמות

"Jewish Thought and Jewish Belief" Conference

כנס בינלאומי "מחשבת ישראל ואמונת ישראל"

לצפיה לחץ על הקישור בשם ההרצאה

מושב פתיחה:
משה הלברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים
 ¹בין מדעי היהדות ודת ישראל

מושב שני: מקרא
ברוך שוורץ, האוניברסיטה העברית בירושלים
 

 ¹ "מתן תורה": תרומת חקר המקרא להבנת המושג בעבר ובהווה

טובה גנזל, אוניברסיטת בר-אילן
 ¹ "חושך שפתיו משכיל" (משלי י, יט) - האמנם?

יעקב קוגל-כדורי, אוניברסיטת בר-אילן
 ¹ ביקורת המקרא ו'עולם התורה'- הילכו שניהם יחדיו?
 
מושב שלישי: חז"ל והלכה
דוד רוזנטל, האוניברסיטה העברית בירושלים
 ¹ גרסאות משובשות וטרמינולגיה שגויה שחדרו לספרי ההלכה

שמחה עמנואל, האוניברסיטה העברית בירושלים
 ¹ חידושים פסוידו-מדעיים במאה השלוש עשרה והשפעתם על פסיקת ההלכה של בעלי התוספות

דוד שטרן, אוניברסיטת פנסילבניה
 ¹ חקר ספרות חז"ל וזהות יהודית: מבט אמריקאי (אנגלית)
 
מושב רביעי: הפילוסופיה של ימי הביניים
אסתי אייזנמן, האוניברסיטה הפתוחה
 ¹ מגבלות השכל: בין רציונאליזם לא-רציונאליזם

חנה כשר, אוניברסיטת בר-אילן
 ¹ "הפילוסופים מעולם לא האמינו דבר" (ר' יצחק עראמה)- בין פילוסופיה לכפירה בהגות ימי הביניים

חיים קרייסל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 ¹ בין דת למדע- האנציקלופדיות העבריות בימי הביניים
 
מושב חמישי: מחשבת ישראל בחינוך ישראל
¹ רב-שיח בהשתתפות:
הרב משה ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון באלון שבות
עדינה בר שלום, מנהלת המכללה החרדית בירושלים
רות קלדרון, מנהלת מכללת עלמא בתל-אביב
ירמי סטוויסקי, מנהל התיכון ע"ש הימלפרב בירושלים

מושב שישי: תורות הסוד
יובל הררי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 ¹ בין כישוף לקבלה מעשית - הרהורים ראשונים

עודד ישראלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 ¹ למי גנוז "אור הגנוז"? - המיתוס ומקומו בעולמם של מקובלים

דוד צרי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 ¹  הגות ומחקר אקדמי ככלי בעבודת ה' - תורת הרב שג"ר והשפעתה
 
מושב שביעי: הגות מודרנית
עינת רמון, מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים
 ¹ ביקורת המקרא וסמכות התורה- המתח היצירתי בכתביהם של מרדכי קפלן, מקס קדושין, אברהם יהושע השל ויוחנן מופס

יהוידע עמיר, היברו יוניון קולג', ירושלים
 ¹ בין מחקר, הגות וספרות קודש - משנתו של רבי נחנמן קרוכמל

זאב גריס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 ¹ ציונות, לאומיות ודת בכתבי "רב צעיר" (חיים טשרנוביץ)
 
מושב שמיני: זרמים עכשוויים
חוה תירוש-סמואלסון, אוניברסיטת מדינת אריזונה, ארה"ב
 ¹ סביבתיות יהודית: לגשר בין מחקר, אמונה ואקטיביזם (אנגלית)

אשר כהן, אוניברסיטת בר-אילן
 ¹ האם קדושת הממלכתיות נסדקת? תהליכים ומגמות בציונות הדתית

בעז הוס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 ¹ התיאולוגיות של חקר המיסטיקה היהודית

 

Ninth Session: Jewish Thought and Jewish Belief (in English)

Marc B. Shapiro, University of Scranton
 ¹  Issues of Dogma in Recent Orthodox Literature

David Shatz, Yeshiva University
 ¹    The Changing Face of Torah u-Madda

Menachem Kellner, Haifa University and Shalem Center
 ¹  Measure for Measure: How Rambam Read the Rabbis and How Rabbis Read Rambam