עמוד הבית

קורות חייםביבליוגרפיה

פילוסופיהפלאוגרפיהטקסטים מועתקים

מרכז גולדשטיין-גורןקישורים

 

כתבי פרופסור קולט סיראט

 

הגות-פילוסופית בימי-הביניים

 

 

 

 

 

4 מבא: פלוסופיה יהודית-מהי, באוזני הקורא של ימינו, פילון (ידידיה האלכסנדרוני), מפילון עד סעדיה גאון

4 פרק ראשון: הגות הגאונים והקראים: סעדיה גאון, הגאונים שלאחר סעדיה, הקראים

4 פרק שני: הניאו-אפלטוניזם היהודי: יצחק ישראלי, דונש בן תמים, בעל ספר תורת הנפש, שלמה אבן גבירול, יוסף אבן צדיק

4 פרק שלישי: האסטרולוגיה בפילוסופיה היהודית: אברהם בר חייא, האסטרולוגיה בימי-הביניים, אברהם אבן עזרא

4 פרק רביעי: הגותו של יהודה הלוי: המארמר הראשון בספר הכוזרי, רעיונותיו העיקריים של יהודה הלוי ומקורותיהם

4 פרק חמישי: הגותם של הפילוסופים היהודים במזרח: נתנאל בן פיומי, יהודה בן-ניסים אבן מלכה, אבו-אל-בראכת אל בגדאדי

4 פרק שישי: ראשית הפילוסופיה האריסטוטלית היהודית: אברהם אבן דאוד, משה בן יוסף הלוי, יהודה בן שלמה הכהן

4 פרק שביעי: הגותו של הרמב"ם: הרעיונות הפילוסופים בכתבים שנועדו לציבור הרחב, מורה נבוכים

4 פרק שמיני: בעקבות הרמב"ם: תלמידי הרמב"ם במזרח, תלמידי הרמב"ם בפרובנס, שמואל אבן תבון, משה בן שמואל אבן תיבון, הפולמוס נגג המדע האריסטוטלי של הרמב"ם ומפרשיו

4 פרק תשיעי: הפפילוסופיה היהודית במאה הי"ג: שם טוב בן יוסף פלקירה, גרשום בן שמואל מארל, יצחק אלבלג, ידעיה הפניני, יוסף כספי

4 פרק עשירי: הפילוסופיה היהודית במאה הי"ד: נסים ממרסי, משה מנרבונה, בעית הרצון החופשי וההשגחה בספרות הפילוסופית, יצחק בן יוסף בן פוליקר, הרלב"ג

4 פרק אחד-עשר: הפילוסופיה היהודית באיטליה: שבתאי דונולו, יעקב אנטולי, משה בן שלמה מסלרנו, בעל ספר רוח חן, זרחיה בן שאלתיאל חן מברצלונה, הלל בן שמואל מורונה, יהודה רומנו, עמנואל הרומי

4 פרק שנים עשר: הגותם של חסדאי קרשקש ובני חוגופרק שלושה-עשר: בני חוגו של חסדאי קרשקש, חסדאי קרשקש

4 פרק שלושה-עשר: הפילוסופים היהודים במאה הט"ו: שמעון בן צמח דוראן, יוסף אלבו, שם טוב אבן שם טוב, יוסף בן שם טוב אבן שם טוב, יצחק בן שם טוב אבן שם טוב, שם טוב בן יוסף אבן שם טוב, אברהם בן יום טוב ביבגו, אברהם שלום, אליהו בן יוסף חביליו, יצחק בן משה ערמה, שלמה בן מנחם פרת מימון, יצחק אברבנאל, יהודה בן יחיאל מסר ליאון, דוד בן יהודה מסר ליאון, אליה בן משה אבא דל מדיגו, יהודה אברבנאל

4 אחרית דבר

4 נספח: לוחות כרונולוגיים

הערות לפרק שני:

4 ביבליוגרפיה

4 מפתח השמות והעניינים

4 מקורות התמונות