*ניתן לראות את המאמרים המלאים בפורמט pdf

שפע טל

עיונים במחשבת ישראל ותרבות יהודית

 

מוגשים

לברכה זק

בעריכת זאב גריס, חיים קרייסל ובועז הוס

 

  תוכן העניינים

 

פתח דבר

 

 

שער ראשון:

מחשבת חז"ל

 

יעקב בלידשטיין

 מדרשי עמרם ומרים

1

אורי ארליך

נטילת הרשות ונתינת הרשות:  פרק בהלכות דרך ארץ

13

מנחם כ"ץ

הברכה כדפוס בסיסי בתפילת העמידה

27

ינוך לייטר

וגולל אבן אליו תשוב:  לנוסחה של משנת מועד קטן פ"ב מ"ד

43

מאיר גרובר

פרשנות פשט המקרא בתלמוד הבבלי:  רבא על הבעיה של ישעיהו ו

53

שער שני:

הגות יהודית בימי הביניים

 

חיים קרייסל

מדו-שיח להתבוננות:  הטרנספורמציה של מהות התפילה בפרשנות הפילוסופית היהודית בפרובנס בימי-הביניים

59

גבריאלה ברזין

'אושר', 'תענוג' ו'טוב' בהגותם של הרמב"ם ור' חסדאי קרשקש

85

עדיאל קדרי

דברים המעכבים את התשובה:  עיון בפרק ד' מהלכות תשובה לרמב"ם

113

שער שלישי:

קבלה וחסידות

 

משה אידל

על תורת האלוהות בראשית הקבלה

131

בועז הוס

הקהילות הזוהריות של צפת

149

דניאל י' לסקר

שמחה יצחק לוצקי:  מקובל קראי בן המאה הי"ח

171

משה חלמיש

תפילה על הפרנסה

191

זאב גריס

סיפורי תפילה חסידיים כמקור לתפיסת עולם ואדם של החסידים

219

שער רביעי:

מחשבה יהודית בעת החדשה

 

רבקה הורביץ

ההתגלות והמקרא בפילוסופיה היהודית במאה העשרים

237

יהודה גלמן

התשובה בקבלה:  מקורותיו של הרב קוק

261

יהונתן גארב

נבואה, הלכה ואנטינומיזם על פי 'שמונה קבצים' לראי"ה קוק

267

חגי דגן

אובייקטיביות מתוך סובייקטיביות, עיון נוסף בתפיסת ההתגלות של פרנץ רוזנצווייג

279

יוסף שלמון

 אחד-העם ובני משה:  'נסיון שלא הצליח'?

291

שער חמישי:

ספרות עברית ופולקלור יהודי

 

יובל הררי

'לעשות פתיחת לב':  פרקטיקות מאגיות לידיעה, להבנה ולזכירה ביהדות בעת העתיקה ובימי הביניים המוקדמים

303

תמר אלכסנדר

עימות בין תרבותי ודעות קדומות:  בין פתגם יהודי-ספרדי לפתגם ספרי-היספני

349

דבורה ברגמן

על הסוד:  זוג חידות לחתונה מאת משה זכות

379

חמוטל בר יוסף

הנשיות הגואלת בשירת ביאליק

397

 

רשימת פרסומיה של פרופ' ברכה זק

411