עמוד הבית

משתתפיםתוכניתפרסום

הרצאות מצולמותהרצאות מוקלטותתמונות

מרכז גולדשטטיין-גורןהמחלקה למחשבת ישראל

צור קשר

 

התפילה בישראל: היבטים חדשים

 

Jewish Prayer: New Perspectives

כנס בינלאומי

'בהרבה שמות נקראת התפלה, אלו הן: תפלה, תחנה, צעקה, זעקה, שועה, רננה, פגיעה, נפילה, עמידה' (תנחומא ואתחנן ג). כמספר שמותיה כן הוא מגוון פניה של התפילה. בכנס זה תידון התפילה מהיבטים רבים: נוסח, הגות, היסטוריה ועוד. הכוונה להצביע על האופי הרב-תחומי של התפילה ועל הקשר המתחייב בין מרכיביה השונים, הן לצורך מחקרה והן לצורך הבנתה כראוי.

בשני העשורים האחרונים זכתה התפילה לתנופה מחקרית בתחומים שונים. מטרת הכנס היא להצביע על החידושים המחקריים ולהעמיד את הידע החדש הזה לרשות החוקרים ושוחרי התפילה. המבט הכולל הזה יאפשר גם נקודות צמיחה חדשות למחקרים עתידיים.

זהו הכנס התלת-שנתי השישי של המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל על שם גולדשטיין-גורן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בכנס משתתפים מיטב חוקרי התפילה מן הארץ ומן העולם.

הועדה המארגנת:

  • פרופ' אורי ארליך (יו"ר) ¢

  • ד"ר עודד ישראלי ¢

  • פרופ' חיים קרייסל ¢

  • אשר בנימין, מרכז הכנס

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע

קמפוס ע"ש משפחת מרקוס, אולם ברקן (כנסים ב')

י"א - יג" בסיון תשע"ג - 20-22 במאי 2013